Tam Acrylic
 
 
Tấm Acrylic
Trang chủ » Tấm Acrylic
 
Tấm Acrylic bóng gương độ dầy18mm

Chi tiết sản phẩm

Độ dầy: 18mm
Màu sắc: chúng tôi có trên 20 màu sắc các loại ( xem bảng màu )
Kích thước tiêu chuẩn: 18mm x 3050mm x 1200mm
Kích thước tùy chọn: Chúng tôi có thể cắt theo kích thước tùy chọn của khách hàng
Cạnh: cạnh có thể được cưa cắt hoặc đánh bóng

 

Tấm Acrylic bóng gương độ dầy 4mm

Chi tiết sản phẩm

Độ dầy: 4mm
Màu sắc: chúng tôi có trên 20 màu sắc các loại ( xem bảng màu )
Kích thước tiêu chuẩn: 4mm x 3050mm x 1200mm
Kích thước tùy chọn: Chúng tôi có thể cắt theo kích thước tùy chọn của khách hàng
Cạnh: cạnh có thể được cưa cắt hoặc đánh bóng

 

 
 
Các đối tác
 
Thi công hoàn thiện
 
Từ khóa

Acrylic

Tấm Acrylic

Bán tấm Acrylic

Acrylic là gì

tấm acrylic bóng gương